RUNDA UPP FÖRENKLAR FÖR MOTTAGARE

Runda Upp är en stiftelse som förenklar för givare att donera till hjälporganisationer, genom att runda upp valfri summa vid köp i anslutna butiker.

Runda upp-LoggaFin

För dig som mottagare

Runda Upp

STARKARE RELATIONER

Mottagarorganisation för Runda Upp får närmare relationer till både konsumenterna och detaljhandeln.

INGA OMKOSTNADER

Med Runda Upp går pengarna som konsumenterna skänker vid köp rakt in i er organisation, utan kostnader.

ÖKAD KÄNNEDOM

Mottagarorganisation för Runda Upp stärker sina varumärken och sin varumärkeskännedom.

FÅ HJÄLP ATT HJÄLPA

INSAMLINGSKANAL MED STOR POTENTIAL

Runda Upp är en insamlingskanal med hög potential där du får hjälp av handlarna och dess personal att samla in pengar. Alla pengar som kommer in till butikerna via Runda Upp går oavkortat till den hjälporganisation som butiken har valt som mottagare.

Dessutom visar en uppsats skriven vid Uppsala Universitet 2010 att kännedomen om Runda Upp är hög bland konsumenter, runt 30 %. Kombinerat med enkelheten att runda upp vid ett köp ger det goda förutsättningar för lyckade insamlingar.

Runda Upp är helt enkelt det enklaste sättet för konsumenter att ge pengar till välgörenhet. Undersökningar från USA visar att givande vid konsumtionstillfället är den mest använda kanalen, som också samlar in mest pengar till de olika hjälporganisationerna.

Det finns bara fördelar med att vara den hjälporganisation som är mottagare för en butik eller affärskedjas Runda Upp-satsning.
Runda upp-Earth

Han som önskar säkerställa lyckan för andra, har redan säkerställt sin egen.

RundaUpp-PilUpp