BERÄTTELSEN OM
RUNDA UPP

Runda upp-LoggaFin

Om runda upp

BERÄTTELSEN OM

RUNDA UPP

GRUNDAREN CLAES BOHMAN BERÄTTAR

Idén om Runda Upp kom ursprungligen från Claes Bohman, och handlade i början om att hjälpa de flickor som tillsammans med sina mammor syr kläder, de kläder som vi köper. Tanken var att vi som handlar kläder skulle Runda Upp i butikerna och på så sätt bidra till att bygga skolor vid fabrikerna så att flickorna kunde gå i skolan parallellt med sitt arbete, för att ge möjlighet till en ljusare framtid. Claes uppvaktade cheferna för modehandelns åtta största kedjor, som gav ett starkt stöd för idén att låta kunderna ge när dom handlar. Man tyckte att en insamlingsorganisation skulle ta hand om genomförandet och pengarna som kunderna gav. Claes kontaktade Röda Korset, och inför julen rundade kunderna upp för dryga tre miljoner kronor till Röda Korset.

UTVECKLING UNDER ÅREN

Nu har Runda Upp utvecklats till att omfatta alla hjälporganisationer, där butikskedjor eller enskilda butiker/handlare själva väljer vilken hjälporganisation som ska få bidragen. Man kan ansluta sig och löpande bidra till behjärtansvärda ändamål som ligger i linje med butikens affärsidé. Man kan även snabbt agera vid stora katastrofer genom att vända pengaflödet från Runda Upp tillfälligt till en annan mottagare.

 

GODA HANDLARE MED VIKTIG PERSONAL OCH GENERÖSA KUNDER

Handlarna arbetar med att informera och uppmuntra sina kunder att ge till välgörande ändamål, och upplåter sina kassasystem för att kunderna enkelt ska kunna göra det. Personalen i butikerna tycker ofta om att arbeta med Runda Upp eftersom de gör en viktig, altruistisk insats. Handlarna, personalen och kunderna har hittills tillsammans samlat in mer än 40 miljoner kronor till välgörande ändamål.

ETT STARKT KONCEPT MED STOR POTENTIAL

Handlarna som arbetar aktivt och kunderna som bidrar är hjältar, och vi på Runda Upp möjliggör ett enkelt, tillgängligt sätt att bidra till välgörenhet. Det är enkelt att Runda Upp och tröskeln är låg för att göra det. 

Totalt finns det runt 86 000 butiker i Sverige som skulle kunna Runda Upp, så konceptet har stor potential att växa – vilket i sin tur skulle innebära mer pengar till hjälporganisationerna och de som behöver deras hjälp.

INGA EGENINTRESSEN

Claes Bohman är fortfarande förgrundsfigur och aktiv i Runda Upp, men det finns inga egenintressen i Runda Upp. Hans mål har hela tiden varit att 100 % av givarpengarna ska nå mottagarorganisationen, samtidigt som det ska vara frivilligt vilken summa man vill Runda Upp med.

Handlarna betalar en licensavgift till Runda Upp på 500 kronor per år och butik för att vara med och Runda Upp. Licensavgiften gör även handlarna till stora donatorer, förutom den goda gärning de gör när de upplåter sina kassasystem, och de kommer att vara representerade i stiftelsens styrelse.

RundaUpp-PilUpp